Dofinansowanie

Firma EWA BIEŃ EWA BIEN realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Internacjonalizacja firmy Ewa Bień na rynkach zagranicznych poprzez udział firmy w branżowych targach modowych

Cel projektu Głównym celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy Ewa Bień poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych dla branżowego programu promocji MODA POLSKA. Przedsiębiorstwo planuje wykreowanie wizerunku marki przedsiębiorstwa, jako rzetelnego partnera biznesowego, który oferuje luksusową bieliznę damską szytą z wysokiej jakości materiałów. Rezultatami przeprowadzenia projektu będzie wzrost przychodów z eksportu i podpisanie nowych kontraktów na  rynkach zagranicznych. W wyniku udziału w targach branżowych i indywidualnej wyjazdowej misji gospodarczej, firma pozyska potencjalnych klientów na rynkach zagranicznych, a następnie podpisze umowy handlowe z wybranymi klientami. Działanie te przełożą się na pozyskanie nowych rynków zbytu oraz większą liczbę składanych zamówień na luksusową bieliznę damską. Dzięki promocji firmy na targach zwiększy się rozpoznawalność marki oraz promowanie polskich produktów na arenie międzynarodowej.

Łączny budżet projektu wynosi 328700,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 246525,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 01/09/2018 - 02/10/2019.